Graitec Advance

Aspekty Biznesu

Bank odmawia kredytu – co w tej sytuacji zrobić?

3 min read
kredyt w banku

Ważne decyzje jak np. zakup mieszkania lub nowego auta wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego wiele osób postanawia złożyć wniosek do banku o udzielenie kredytu. Proces ten wiąże się z spełnieniem wielu formalności i niekiedy możesz spotkać się z pewnym przeszkodami na drodze do realizacji swoich celów.

Z jakiego powodu bank odmawia udzielenia kredytu?

Po zawnioskowaniu o pożyczkę analityk kredytowy na podstawie dostarczonej dokumentacji podejmuje decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Powodów odmowy może być wiele, a głównymi są:

• Brak stabilnego zatrudnienia, niepewne źródło dochodu – bank preferuje osoby zatrudnione na umowę o pracę i zwraca uwagę jaki jest jej przewidywany czas trwania. Renciści, osoby pobierające zasiłek lub pracujące na umowach „śmieciowych” mogą zostać odrzucone, ponieważ niestabilność ich zatrudnienia wiąże się z ryzykiem dla kredytodawcy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą również musisz udowodnić, iż twój biznes jest na tyle stabilny, aby poradzić sobie z późniejszą spłatą.
• Brak zdolności kredytowej – niskie zarobki lub zaciągnięte już zobowiązania przekreślają szansę na otrzymanie potrzebnych środków.
• Zła historia kredytowa – wszelkie opóźnienia w spłacie należności lub zaciąganie chwilówek w parabankach zmniejsza Twoją wiarygodność
• Niepoprawnie wypełniony wniosek – pominięcie choćby jednej rubryki lub ważnej informacji, może skutkować odrzuceniem wniosku.
• Brak zgody małżonka na zaciągnięcie kredytu – w związkach małżeńskich bez rozdzielności majątkowej konieczna jest zgoda obydwojga partnerów
• Wiek wnioskodawcy – każda instytucja bankowa może indywidualnie określić przedział wiekowy, w którym musi mieścić się potencjalny klient. Młodzi ludzie zazwyczaj nie mają stabilnego zatrudnienia, płynności finansowej czy historii kredytowej, dlatego ich wiarygodności dla banku jest dosyć niska. Z kolei maksymalny dopuszczalny wiek kredytobiorcy w przewidywanym momencie ostatniej raty zobowiązania zazwyczaj wynosi 70 lat. Z tego powodu wzięcie zwłaszcza kredytu długoterminowego np. hipoteki przez osobę w wieku powyżej 40 roku życia może okazać się problematyczne.

Co sprawdzają banki przed udzieleniem kredytu?

Placówka bankowa przed wydaniem decyzji kredytowej wymaga dostarczenia następujących dokumentów, które są podstawą do akceptacji lub odrzucenia wniosku:

  • Tożsamość kredytobiorcy – sprawdzane są dane z dowodu osobistego, dane adresowe i kontaktowe
  • Zdolność kredytowa – istotne jest źródło i wysokość dochodów oraz przeciętne wydatki na utrzymanie
  • Historia kredytowa – jest sprawdzana w rejestrach dłużników, Biurze Informacji Kredytowej itp.
  • Prawidłowe wypełnienie formularza

Co zrobić w przypadku odrzucenia wniosku kredytowego?

Zgodnie z ustawą o prawie bankowym odrzucenie wniosku kredytowego musi zostać odpowiednio uargumentowane. Instytucje mają obowiązek przedstawić przesłanki, które wpłynęły na negatywne rozstrzygnięcie, jeżeli zainteresowany złożył wniosek o uzasadnienie. Niekiedy powodem określonej decyzji mogą być zaległości w spłacie wierzytelności, które widnieją w bazie dłużników. Wtedy wystarczy uiścić te opłaty i poczekać na aktualizację w systemie. Jeżeli nie jest to ten przypadek możesz skorzystać z oferty parabanków, które mniej rygorystycznie podchodzą do warunków otrzymania pożyczki.

Copyright © Graitec Advance - Aspekty Biznesu All rights reserved. | Newsphere by AF themes.