Graitec Advance

Aspekty Biznesu

Ochrona przeciwpożarowa- co warto wiedzieć?

2 min read

Już na wstępie poniższego artykułu zaznaczyć należy, że przepisy przeciwpożarowe stworzone zostały przez normy, zasady, które ograniczają ryzyko wystąpienie pożaru w budynkach, lub w innych punktach użyteczności nie tylko publicznej. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej zostały stworzone w 1991 roku. Od tego czasu pracodawcy, oraz właściciele budynków mają obowiązek przestrzegania szeregu norm dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego.

Czym jest serwis przeciwpożarowy?

W ramach opisywanych wcześniej ustaw przeciwpożarowych, wszyscy pracodawcy, a także właściciele budynków mają obowiązek przeprowadzać odpowiednie serwisy w zakresie czynności ograniczenia ryzyka przeciwpożarowego: Do nich należy:

– przegląd wszystkich czujek instalacji

– próby ciśnieniowe toczonych węży

– przeglądy i konserwacje gaśnic

– przeglądy hydrantów zewnętrznych oraz legalizacja gaśnic

– serwisy instalacji przeciwpożarowych, ale także pozostałych urządzeń

– przeglądy instalacji gazex

– przegląd klap dymowych

– przeglądy instalacji przeciwpożarowych

– przeglądy drzwi przeciwpożarowych

Należy dopisać, że jeśli wszelkie wskazówki producentów nie mówią inaczej, standardowe serwisy przeciwpożarowe muszą odbywać się nie rzadziej jak raz na rok. Dzięki kontroli, oraz weryfikacji poprawności działania sprzętu ppoż. można uniknąć drogich w naprawie awarii, ale także wymian sprzętu.

Usługi przeciwpożarowe

Warto zaznaczyć, że firmy świadczące usługi przeciwpożarowe łączą cechy firm szkoleniowych, nadzorczych, a także budowlanych. W ramach tych działalności kontrolnych firmy wskazują sprzęt gaśniczy do kontroli pod względem napraw, legalizacji, czy też samej awaryjności. Firmy te dodatkowo kontrolują instalacje, oraz wszystkie systemy przeciwpożarowe. Do prowadzenia kontroli wymagana jest wszelka dokumentacja przeciwpożarowa. Elementy dokumentacji, oraz artykuły związane z ochroną można zakupić w sklepie ppoż. Na dokumentacje przeciwpożarową składa się:

-ekspertyzy

-oceny zagrożenia wybuchem

-instrukcje bezpiecznego pożarowego

– operaty przeciwpożarowe

– graficzne plany ewakuacji

Prawo Polskie nakazuje tworzenie w klarowny, oraz przejrzysty sposób wszelkiej dokumentacji. Ważne jest także odpowiednie jej przechowywanie, Każdy scenariusz, oraz projekt musi być wykonany przez specjalistę.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów 

Poważne kary, oraz sankcje grożą każdemu właścicielowi, oraz pracodawcy, który nie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jeśli zdarzy się, że wystąpi sytuacja zagrażająca życiu lub zdrowiu, to w tym konkretnym przypadku Państwowa Straż Pożarna podjąć musi wszelkie działania kontrolne w jednostce bez żadnych wcześniejszych uprzedzeń. Gdy przepisy zostały zlekceważone, służby mają obowiązek wystawić mandat. Nie jest to jednak jedyna kara, którą może instytucja poczynić w tej sprawie. Kiedy zdarzy się przypadek, że pracownicy nie stosują się do przepisów przeciwpożarowych, muszą się również liczyć z karą upomnienia, grzywny a także karą finansową. W związku z powyższym nie ma odstępstw od dbania o stosowanie procedury i przepisów ppoż.

Copyright © Graitec Advance - Aspekty Biznesu All rights reserved. | Newsphere by AF themes.